Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Hurtowni Internetowej modazen.pl

Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem https://www.modazen.pl/ jest ZEN MODA Spółka z o.o. z siedzibą w ul. Rejonowa 4A, 05-552 Wola Mrokowska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. PRUSZKÓW pod numerem KRS 0000861415, NIP 1231476080, REGON 387129923, o kapitale zakładowym 500 000,00 zł (dalej Sprzedawca). 
Korzystanie z wszystkich części tego sklepu wymaga akceptacji zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

Każdego klienta, użytkownika strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://www.modazen.pl/privacy-policy/
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności z wyjątkiem podstawowej zasady: Sprzedawca szanuje dane osobowe swoich klientów, dlatego nie sprzedaje i nie udostępnia ich osobom trzecim danych personalnych lub adresowych klientów, użytkowników swoich stron internetowych. 

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podawane przez użytkownika na forach dyskusyjnych, w komentarzach, opiniach o produktach (mogą je dodawać jedynie zarejestrowani Użytkownicy) są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Nie jest możliwe zabezpieczenie tych danych przed osobami trzecimi. Z tego powodu nie podlegają one Polityce Prywatności.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie jawnych danych osobowych przez osoby trzecie.

Cookies

Niektóre części strony internetowej wykorzystują pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Nabywcy, mające na celu jego identyfikację i uproszczenie niektórych operacji. 
Cookies są nieszkodliwe dla komputera użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności może być ograniczony. 
Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.  
 
W ramach Serwisu stosowane są przede wszystkim dwa rodzaje plików cookies a mianowicie: 

  • sesyjne (session cookies) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
  • stałe (persistent cookies)- są to pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Przeglądarki internetowe co do zasady domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies, zwykle pozwalają również na automatyczne blokowanie plików cookies – szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc bądź dokumentacja przeglądarki internetowej. Co ważne ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć z przeglądarki internetowej. 
 
Cookies własne wykorzystywane są do konfiguracji serwisu np. rozpoznanie urządzenia użytkownika, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności serwisu np. dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb użytkownika, analizy, badań oglądalności strony, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu. 

Dane osobowe

W trakcie korzystania ze strony internetowej możesz być poproszony o podanie niektórych danych osobowych (w szczególności adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy firmy, telefonu kontaktowego, adresu do doręczeń).
Pytanie o dane osobowe pojawia się najczęściej w przypadku chęci zakupu produktów lub usług. Dane te zbierane są za pomocą formularzy lub w inny sposób.
Dane osobowe są gromadzone w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ich podanie umożliwia między innymi korzystanie z usług i nabywanie produktów.
Zanim będziesz mógł dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. 
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. 


Sprzedawca wykorzystuje twoje dane osobowe do następujących celów:
1.    umożliwienia zarejestrowania się przez Użytkowników,
2.    obsługi transakcji zakupu, w tym pobrania od Nabywców pieniędzy oraz wysłania im zamówionego  towaru, 
3.    odpowiedzi na pytania Nabywców,
4.    analizy statystycznej,
5.    w przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić 
      dane Nabywców organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

Kontakt z Nabywcą

W przypadku dokonania transakcji zakupu towaru, Nabywca może otrzymać od Sprzedawcy e-maile dotyczące transakcji, istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego, jeżeli Sprzedawca będzie posiadała ważne informacje dotyczące  transakcji.
Wypełnienie formularza, ankiety, dokonanie subskrypcji lub zakupu każdorazowo wiąże się z koniecznością zapoznania się z warunkami ochrony danych osobowych, polityką prywatności lub regulaminem świadczenia usług oraz wyrażeniem akceptacji na otrzymywanie informacji komercyjnych (w szczególności ofert handlowych i informacji zwrotnych).
Sprzedawca umożliwia użytkownikom swojej strony internetowej na wypisywanie się z subskrypcji newslettera, odwoływanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich w celach marketingowych w dowolnym momencie.
Kwestie ochrony danych osobowych oraz warunków świadczenia usług drogą elektroniczną regulowane są przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego.

Statystyki

Ruch w serwisach internetowych jest monitorowany jest przez wewnętrzne statystyki serwera. Sprzedawca  nie udostępnia ich zarówno użytkownikom swoich serwisów jak i osobom trzecim. 

Zmiana danych osobowych przez Użytkownika

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu zakładki zmień dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zabezpieczenie danych osobowych

Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Nabywców, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych mu i dotyczących Nabywców. Komunikacja pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych oraz danych osobowych zapewnione jest dzięki zastosowaniu szyfru z kluczem prywatnym.  Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

  POLITYKA COOKIE

Czym są pliki „cookies”? Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.   Do czego używamy plików „cookies”? Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.   Jakich plików „cookies” używamy? Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.   Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:   Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:   Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać   Funkcjonalne - Są ważne dla działania serwisu: • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika, • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. Biznesowe - Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.   Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika   Cookies tymczasowe (session cookies) cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu   Cookies stałe (persistent cookies) nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny   Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona   Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny   Uwaga: cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.   Ze względu na cel jakiemu służą   Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. Procesy - umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji Reklamy - umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny) Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.   Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika   Nieszkodliwe - Obejmuje cookies: •  niezbędne do poprawnego działania witryny •  potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika   Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe? Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.   Usuwanie plików „cookies” Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.